Bodový systém poháru pro rok 2024


Kategorie 6 - 7, 8 - 9, 10 - 11, 12 - 13:

1.místo - 21 bodů , 2 - 19, 3 -18, 4 - 17, 5 - 16, 6 - 15, 7 - 14, 8 - 13, 9 - 12, 10 - 11,

11 - 10, 12 - 9, 13 - 8, 14 - 7, 15 - 6, 16 - 5, 17 - 4, 18 - 3, 19 - 2, 20 - 1
a všichni startující 1 bod

Kategorie 14 - 15:

                                  1.místo - 11 bodů , 2 - 9, 3 -8, 4 - 7, 5 - 6, 6 - 5, 7 - 4, 8 - 3, 9 - 2, 10 - 1 a všichni startující 1 bod